Bhondla

Bhondla

RCPM members and Anns celebrated Navratri with traditional “Bhondla”. Rtn.PP Seema Deshpande writes about the experience.

” भोंडला ” …..आपल्या सगळ्यांना ४०–५० वर्षांनी लहान करणारा शब्द ! नुसता शब्द नाही तर अनेक सुखद आठवणींचे रिळ उलगडणारा खजिनाच .

भोंडला म्हणल की आठवते आजी ने कौतुकाने पाटावर काढलेला गजराज , आईने केलेली ओळखायला जरा कठीणच पण चविष्ट खिरापत , मत्रिणीना आमंत्रण, बुचाच्या फुलांचा दरवळणारा सुगंध व जसे काही त्यावर तरंगत रिगण करून , सख्यांचे हात हातात घेऊन धरलेला फेर. पिढ्ान्पिढ्या तीच गाणी , संदर्भ बदलले तरी त्याचा आनंद तोच , गोडवा तोच !

आज अगदी अशीच एक सुखद संध्याकाळ आम्ही सगळ्यांनी अनुभली . खूपच सुंदर,अगदी मनाच्या मखरात कस्तुरी सारखा सुगंध देणारी , हेवा वाटावा असा ठेवाच तो .
भोंडल्याची कल्पना पदमाची , माधवी नी उचलून धरली आणि मंजू नी प्रत्यक्षात आणली. सर्व व्यवस्था उत्तम ….. मधोमध रांगोळी काढलेल्या चौरंगा वर माधवीचा गजराज जणू आमची वाटच बघत होता , मंजू ने आगत्याने केलेली सर्व तयारी. खानपान तर काय विचारता … पाणीपुरी , भेळ, रगडा पॅटीस , ती पण कल्याण भेळची! आणि मनसोक्त चोपल्या नंतर असिडीटी होऊ नये म्हणून आईस्क्रीम सुद्धा … त्याच बरोबरीने अनेकींनी आणलेल्या चवीष्ट खिरापत . आणि काय हवे ?

काय मेमरी आहे अश्विनी , वासंती , नीलिमा , नेहा आणि सगळ्यांचीच , अगदी सगळी गाणी म्हणली भोंडल्याची . नंतर भरपूर गप्पा आणि मनसोक्त पोटपूजा तीही मैत्रिणी समवेत. सोबतीला बूचाच्या फुलांचा दरवळणारा सुगंध पण होता बरं का !
आणि म्हणूनच मंजू आणि माधवी आमच्या सगळ्यां कडून तुम्हाला मनापासून खूप खूप धन्यवाद !!

– रो. पीपी सीमा देशपांडे

Rotary Club of Pune Metro Logo

Rotarian Surekha Deshpande

President 2023-24

(M) 9823019069
Email: president.rcpm@gmail.com

 

Rotarian Prerana Joshi

Secretary 2023-24

(M) 9158998136
Email: prerana.joshi@gmail.com