RCPM Silver Jubilee Logo

Rotary Club of Pune Metro

Rotary International District 3131     Club No. 31769

Community Service

Project Audio Diwali Ank

Project Audio Diwali Ank

Audio Diwali Ank for Blind Welfare Organization Blind welfare organiztion ने निर्मिती केलेल्या "ब्रेल संस्कार भारती" या दिवाळी अंकाचं ध्वनिमुद्रित रूपांतरण आपण "यशोवाणी" संस्थेच्या सहाय्याने केलं आहे. दिवाळी ही आपल्या सर्वांसाठी विविध प्रकारचा आनंद घेऊन येते. साहित्य...

read more
Jaypur Foot Project

Jaypur Foot Project

Modular Foot Camp Rotary club of pune metro has been conducting Jaypur Foot camp for last consecutive 8 years. This project consists of two camps. One for measurement and the other for actual fitting of the Jaypur foot. So far, 60 to 70 people have benefitted from...

read more
अल्पउत्पन्नधारकांसाठी मोफत कोव्हिड लसीकरण.

अल्पउत्पन्नधारकांसाठी मोफत कोव्हिड लसीकरण.

रोटरी क्लब ऑफ पुणे मेट्रो तर्फे अल्पउत्पन्नधारकांसाठी मोफत कोव्हिड लसीकरण. दि २२ सप्टेंबर रोजी, गांधीनगर- जयप्रकाशनगर, पुणे ६ येथे अल्प उत्पन्नधारकांसाठी मोफत कोव्हिड लसीकरण केंद्राचे उद्घाटन झाले. आदरणीय कर्णे गुरुजी, रो. उदय कर्णे यांच्या योगे रोटरी क्लब ऑफ पुणे...

read more
Celebrating September, the Literacy month

Celebrating September, the Literacy month

प्रौढ साक्षरता वर्ग : अनेक वर्ष सातत्याने पोलिओ लसीकरण करून रोटरीने जगभरातून पोलिओचे उच्चाटन करण्यामध्ये मोठी कामगिरी केली. त्यानंतर अशा कुठल्या क्षेत्रामध्ये रोटरीने सहभाग घेतला असता फार मोठा बदल घडून येईल असा विचार चालू असताना लिटरसी ह्या अतिशय आवश्यक असलेल्या...

read more