आजचा सावर्लीचा उद्योग केंद्राचे लोक समर्पण सोहळाआणि रानभाज्या महोत्सव अतिशय उत्साहात पार पडला. आपल्या क्लब चेह्याभागात वर्ष दर वर्ष चाललेले काम आणि त्यामुळे लोकांच्या जीवनात घडून येत असलेला बदल जवळून अनुभवायची संधी मिळाली. आपल्या क्लबच्या सहयोगाने बांधलेलेबंधारे,...

read more